September 21, 2021

The potential benefits of drone delivery in Helsinki, Finland.

According to a report conducted for Wing by Gaia Consulting Oy, drones could replace 6 percent of deliveries done by motor vehicles and consumer pick-ups in 2030. Because of this, drone deliveries could reduce both congestion and traffic accidents as well as Helsinki greenhouse gas emissions. The reduction of emissions has been calculated at 2,000 tonnes of CO2 emissions, which is an estimated annual carbon sink of about 250 hectares of forest.

Drone-toimitusten potentiaaliset hyödyt Helsingissä.

Gaia Consulting Oy:n Wingille laatiman raportin mukaan droneilla voitaisiin korvata 6 prosenttia moottoriajoneuvoilla tehtävistä toimituksista ja kuluttajanoudoista Helsingissä vuonna 2030. Drone-toimitusten ansiosta voitaisiin vähentää paitsi liikenneruuhkia ja tieliikenneonnettomuuksia, myös Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä. Päästövähennykseksi on laskettu 2 000 tonnia CO2 päästöjä, joka vastaa karkeasti noin 250 hehtaarin kokoisen metsän vuosittaista hiilinielua.